MENS SANA MESAGNE - ASSI BASKET OSTUNI = Non disputata per mancato arrivo dell'Ostuni